mabo-brandblusser

Startbewijs.nl

  Mabo-brandblusser
Zaterdag, 29 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LOGBOEK


LOGBOEK

---MABO BRANDBLUSSERS-- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

MABO BRANDKLASSEN


MABO BRANDKLASSEN

---MABO BRANDBLUSSERS-- Brandklasse A (vaste stof) Brandklasse B (vloeibare stof) Brandklasse C (gasvormig stof)

SALVAGE


SALVAGE

---MABO BRANDBLUSSERS-- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

HOUDBAARHEID MABO


HOUDBAARHEID MABO

---MABO BRANDBLUSSERS-- De blusstof is 10 jaar houdbaar.

PATCHKAST BLUSSEN


PATCHKAST BLUSSEN

---MABO BRANDBLUSSERS-- Een Mabo brandblusser was hier zeer goed van pas gekomen.
 

MABO BRANDBLUSSER | AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER

Mabo brandblusser. Automatische Mabo brandblussers. Mabo brandblussers zijn gevuld met een veilige blusstof verpakt in speciale cilinder. Deze automatische brandblusser blust een maximum inhoud tot 16m3 zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo brandblusser is qua prijs en prestatie de meest voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder alle verkrijgbare automatische blussers zonder 230V aansturing. Wij leveren de Mabo automatische brandblussers als distributeur waardoor de lage prijs gehandhaafd kan worden. Mabo brandblussers zijn geschikt voor automatische brandblussing in onder andere serverkasten, meterkasten, boven wasmachines in ketel en kachel ruimten, motorruimten van boten, enz. Mabo brandblussers blussen een brand binnen enkele seconden. Mabo brandblussers hebben een temperatuur bereik van -25 graden tot +60 graden. Mabo brandblussers zijn dus vrijwel overal inzetbaar. Wilt u een Mabo brandblussers offerte neemt u dan contact op. Ook voor het geven van advies over Mabo automatische brandblussers zijn wij u van dienst.

MABO BLUSSER


MABO BLUSSER

---MABO BRANDBLUSSERS-- Mabo brandblusser is een automatisch werkende blusser waarbij het blusmiddel werkt op basis van een ongevaarlijke vloeistof verpakt in een kleine overal monteerbare bluscilinder welke zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginbrand. Jarenlange kennis en ervaring zijn samen gebracht tot een ongeŽvenaard krachtige formule in deze vol automatische brandblusser met een inhoud van slechts 570cc. Het blust branden veilig en efficiŽnt in enkele seconden. Mabo blust onmiddelijk en Mabo voorkomt herontbranding. Deze blusser is gekeurd volgens de EG normen: 67/548/EEC.

DRAAGBARE BRANDBLUSSERS


DRAAGBARE BRANDBLUSSERS

---MABO BRANDBLUSSERS-- Wij zijn fabrikant, importeur, distributeur en leverancier van draagbare brandblussers.

BLUSPRINCIPES


BLUSPRINCIPES

---MABO BRANDBLUSSERS-- Blussen met de Mabo blusser geeft de volgende effecten: sterke temperatuurdaling, verstikking van het vuur door negatieve katalyse, beheerst de verdamping en werkt vlam vertragend plus voorkomt herontbranding.

HOEVEEL MABO BLUSSERS


HOEVEEL MABO BLUSSERS

---MABO BRANDBLUSSERS--

BLUSSENDE WERKING


BLUSSENDE WERKING

---MABO BRANDBLUSSERS-- Brandvertragende stoffen in de vloeistof beperken de kans op herontsteking. Mabo blussers nemen alle drie de elementen uit de branddriehoek weg.

WEBSITE LINKEN


WEBSITE LINKEN

---MABO BRANDBLUSSERS--

MEER TOEPASSINGEN


MEER TOEPASSINGEN

---MABO BRANDBLUSSERS-- Winkels, productie, kantoor, hotel, motorruimte, magazijn, raffinaderij, telefooncentrale, trafo station, opslagruimte, garage, restaurant, kantine, werkplaats, serverkast, meterkast, enz.
 

Poll


Poll

Interesse in voordelige automatische blussers ?

ja, nl ...
graag advies, nl ...
- Bekijk resultaten

WERKING MABO BLUSSER


WERKING MABO BLUSSER

---MABO BRANDBLUSSERS-- De mabo brandblusser bestaat uit de speciale houder met in de houder de ampul. Hierin bevindt zich de zeer effectieve milieu vriendelijke en vloeibare blus stof. Bij een temperatuurbereik van 84 graden Celsius spat de ampul uiteen waardoor de blusstof bestaande uit water met een schuimachtige vloeistof over de brandhaard wordt verneveld en zich over een oppervlak tot 16 m3 verspreid. Deze nevel vormt zich tot waterdamp welke de brand dooft. De damp is onschadelijk voor mens en milieu.

TEMPERATUURRANGE MABO


TEMPERATUURRANGE MABO

---MABO BRANDBLUSSERS-- Opslag en gebruik bij omgeving temperaturen van -25 tot +65

TOEPASSINGEN MABO


TOEPASSINGEN MABO

---MABO BRANDBLUSSERS-- ideale meterkast brandblusser brandblusser wasmachines overige brandrisico's

BLUSSEN MET MABO


BLUSSEN MET MABO

---MABO BRANDBLUSSERS-- Mabo automatische blussers zijn gebaseerd op een snelle temperatuur verlagende werking plus een zuurstofverdrijvende werking waardoor er een tekort aan zuurstof in de brandhaard ontstaat. Hierdoor kan de brand niet meer voortduren en dooft de brand in zichzelf. Op de afbeelding ziet u het normale zuurstofpercentage wat in onze atmosfeer aanwezig is. Het is afhankelijk van de grootte van tegen brand te beveiligen ruimte hoeveel Mabo brandblussers u nodig heeft om het zuurstof percentage in deze ruimte naar onbrandbaar niveau te brengen.

CE MABO BRANDBLUSSERS


CE MABO BRANDBLUSSERS

---MABO BRANDBLUSSERS-- FIRE KNOCK OUT BLUSSERS CE geeft aan dat het product voldoet aan de binnen Europa geldende regels. CE staat voor Conform European. CE is geen keurmerk. De procedure voor het aanbrengen van CE is gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. Doel van CE is het binnen de EU bevorderen van het vrij verkeer van personen en goederen. Het doel van CE markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de EU lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in productgebruik wordt verhoogd.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

---MABO BRANDBLUSSERS--

OFFERTE MABO BLUSSERS


OFFERTE MABO BLUSSERS

---MABO BRANDBLUSSERS--

MABO BLUSSER AFMETING


MABO BLUSSER AFMETING

Incl. houder 278 x 64 x 61 mm

MABO BLUSSER GEWICHT

---MABO BRANDBLUSSERS-- Totaal gewicht 780 gram

MABO BLUSSER VOORDELEN


MABO BLUSSER VOORDELEN

---MABO BRANDBLUSSERS-- Geen schadelijke bijwerkingen gedurende en na het blussen. Simpel te monteren. Vereist geen enkele technische kennis of ervaring. Onderhoudsvrij.

ONDERHOUD MABO


ONDERHOUD MABO

---MABO BRANDBLUSSERS-- De verpakkingen van alle door ons geboden volautomatische brandblussers zijn hermetisch stof- en vochtdicht waarmee het onderhoud zich beperkt tot slechts een visuele controle.

INFORMATIE MABO


INFORMATIE MABO

---MABO BRANDBLUSSERS--

MABO LEVENSDUUR


MABO LEVENSDUUR

---MABO BRANDBLUSSERS-- Levensduur minimaal 10 jaar

ADVIES MABO BLUSSERS


ADVIES MABO BLUSSERS

---MABO BRANDBLUSSERS--

BLUSTIJD MABO BLUSSER


BLUSTIJD MABO BLUSSER

---MABO BRANDBLUSSERS-- Mabo blust in enkele seconden.

MABO BESTELLEN


MABO BESTELLEN

---MABO BRANDBLUSSERS--
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 31
 Links 94
Door mabo-brandblusser i.s.m startbewijs.nl